ks. dr Wojciech Kałamarz CM  Curriculum Vitae:

  • 2016 – Podczas 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, XLI wydanie "Śpiewnika kościelnego" ks. J. Siedleckiego pod red. ks. W. Kałamarza CM zostało zatwierdzone jako ogólnopolski śpiewnik liturgiczny. Uchwała nr 13/372/2016
  • 2014 – Nawiązanie współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym
  • 2012 – Redaktor naczelny \"Śpiewnika kościelnego\" ks. Jana Siedleckiego
  • 2010 – Nagroda im. Ks. Prof. Hieronima Feichta, za książkę Muzyka u misjonarzy (Jury wyłonione przez ZKP: Zofia Helman – przewodnicząca, J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Alicja Jarzębska, Ryszard Wieczorek, Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Sławomira Żerańska-Kominek)
  • 2009 – Obrona pracy doktorskiej pisanej na seminarium z historii najnowszej u ks. dra hab. Jana Szczepaniaka, zakończona nadaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii
  • 2007 - 2009 – Studia doktoranckie z historii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  • 2006 – Przyjęty do Związku Kompozytorów Polskich (od 2011 członek zwyczajny Sekcji Kompozytorów i Sekcji Muzykologów)
  • 2005 – Współpraca ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie nad Projektem REJ 2005
  • 2005 – Przyjęty do Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
  • 2004 – III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim z okazji XXX-lecia Akademii Muzycznej w Bydgoszczy za Fantazję na klarnet i fortepian (Jury: Jan Astriab, Zbigniew Bargielski, Marek Jasiński, Franciszek Woźniak)
  • 2004 – II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Muzyka ogrodowa w Krakowie za Les plantes na orkiestrę smyczkową (Jury: Burchardt Söll, Krzesimir Dębski, Jan Baryła)
  • 2003 - 2005 – Kurs doktorancki na muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • 2003 – I nagroda na XI Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. A. Didura w Sanoku za Motet pasyjny na baryton, skrzypce i fortepian (Jury: Eugeniusz Knapik, Marek Stachowski, Zbigniew Bujarski)
  • 2001 – I nagroda na IX Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. A. Didura w Sanoku za Stabat Mater na mezzosopran i kwartet smyczkowy (Jury: Witold Rudziński, Marek Stachowski, Zbigniew Bujarski)
  • 1997 - 2003 – Studia w Akademii Muzycznej w Krakowie, w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych oraz muzyki kościelnej, ukończone z wynikiem celującym, tytuł magistra sztuki
  • 1993 - 2000 – Studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, zakończone egzaminem magisterskim z zakresu filozofii religii i tytułem magistra teologii
  • 1989 - 1993 – Państwowe Liceum Muzyczne w Rzeszowie, w klasie klarnetu, ukończone z wyróżnieniem

  Publikacje:

  Monografie:
  Publikacje muzyczne
  • [na chór mieszany a cappella:] Słowiański Papież, PWM, Kraków 2014.
  • [na chór mieszany a cappella:] Niepokalana Królowa, PWM, Kraków 2014.
  • [na chór mieszany a cappella:] Pieśni ku czci św. Jana Pawła II w prostym układzie na chór mieszany a cappella, WITKM, Kraków 2015.
  • [:] Psalm 150, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2016.
  • [:] Boże miłości, PWM, Kraków 2016.

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Słowa bliskie sercu każdego Polaka [w:] Roman Darowski [red.], Ks. Piotr Skarga SJ (1536-1612). Życie i dziedzictwo, Kraków: WAM 2012, s. 371-390.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ks. Wendelin Świerczek CM – zasłużony badacz polskiej pieśni kościelnej [w:] Józef Łucyszyn [red.], Recepcja ducha w przestrzeni wiedzy, Kraków: WITKM 2011, s. 193-215.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wprowadzenie i słowo wstępne [w:] Józef Łucyszyn [red.], Recepcja ducha w przestrzeni wiedzy, Kraków: WITKM 2011, s. 281-287.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Miejsce muzyki w duchowo-intelektualnej formacji studentów Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie [w:] Józef Łucyszyn [red.], Ad cleri disciplinam, Kraków: WITKM 2011, s. 241-282.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Znaczenie \"virtus humilitatis\" w wykonawstwie muzycznym [w:] Robert Tyrała [red.], Pro Musica Sacra. Słowo-Dźwięk-Muzyka, Kraków: WN UPJPII 2010, s. 27-36.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rola muzyki w edukacji i formacji księży misjonarzy w Polsce – od koncepcji św. Wincentego po dziś dzień [w:] J. Katarzyna Dadak-Kozicka [red.], Forum muzykologiczne. Materiały XXXVIII Konferencji Muzykologicznej ZKP, Warszawa: Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich 2009, s. 93-111.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wariabilność melodycznej warstwy Gorzkich żalów na terenie Archidiecezji Krakowskiej [w:] Stanisław Urbański [red.], Gorzkie żale przybywajcie, Warszawa: WUKSW 2008, s. 239-284.
  • [szukaj w bibliotece]
  • W poszukiwaniu pierwotnej melodii – najstarsze śpiewnikowe wersje melodyczne «Gorzkich żali» [w:] Robert Tyrała [red.], Pro Musica Sacra. Perły muzyki kościelnej: chorał gregoriański i Gorzkie żale, Kraków: WN PAT 2007, s. 87-102.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Śpiewy religijne w liturgii Kościoła [w:] Roman Darowski [red.], PHILOSOPHIÆ & MUSICÆ, Kraków: WAM 2006, s. 381-420.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Bresticzker Jerzy [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 127-128.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zając Zbigniew Andrzej [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 1109-1110.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Muzyka drogą do Boga [w:] Robert Tyrała [red.], Pro Musica Sacra. Muzyka w służbie liturgii, Kraków: WN PAT 2005, s. 159-182.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kostrzewa Krzysztof [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 439-439.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Mroczek Janusz [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 647-647.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Oberbek Jan [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 680-681.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Suchodolski Krzysztof [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 952-953.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zathey Janusz [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 1115-1115.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Mirowski Marcin [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 622-623.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kolaska Marceli [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 417-418.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ziemiański Stanisław [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 1126-1127.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kuplowski Krzysztof [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 490-491.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lisiecki Feliks [w:] Marek Podhajski [red.], Kompozytorzy polscy 1918–2000. Tom II Biogramy, Gdańsk-Warszawa: Bernardinum 2005, s. 525-525.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie poprzez muzykę [w:] Adam Bandura [red.], Informator ITKM w Krakowie, Kraków: WITKM 2004, s. 172-178.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ludzki wymiar relacji nauczyciel – uczeń [w:] Barbara Tajchman [red.], Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie, Rzeszów: Grafodruk 2003, s. 87-89.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Człowiek i jego środowisko [w:] Bożena Flaga [red.], Wieś polska. Współczesne przemiany i rozwój, Kraków: Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego 2002, s. 3-12.
  • [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Doświadczenia w redakcji XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Sie-dleckiego [w:] Musica Ecclesiastica, 10 2015, s. 115-124. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Religijna twórczość Bolesława Wallek Walewskiego na chór mieszany [w:] Pro Musica Sacra, 12 2014, s. 117-127. [szukaj w bibliotece]
  • Zofii Burowskiej „Wprowadzenie w kulturę muzyczną” [w:] Wychowanie Muzyczne, 5 2014, s. 17-18. [szukaj w bibliotece]
  • Refleksje nad muzykologią kościelną w Polsce w kontekście działalności księdza profesora Hieronima Feichta CM (1894–1967) [w:] Musica Ecclesiastica, 9 2014, s. 87-91. [szukaj w bibliotece]
  • Sakralność religijnej kontrafaktury świeckich utworów [w:] Pro Musica Sacra, 11 2013, s. 67-110. [szukaj w bibliotece]
  • Śp. Ks. Karol Mrowiec CM (1919-2011) – wykładowca ITKM w latach 1947-1962, 1972/1973 [w:] Informator, 32 2012, s. 39-81. [szukaj w bibliotece]
  • Ks. prof. dr hab. Karol Mrowiec CM (1919-2011) – sylwetka kapłana, muzykologa, kompozytora [w:] Pro Musica Sacra, 10 2011, s. 105-132. [szukaj w bibliotece]
  • Myśli do homilii na niedziele i święta [w:] Homo Dei, 3 2011, s. 143-151. [szukaj w bibliotece]
  • Tradycje muzyczne w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo [w:] Informator ITKM w Krakowie, 29 2009, s. 73-88. [szukaj w bibliotece]
  • O Karolu Szymanowskim. Teksty znane i nieznane [red.][w:] Polski Rocznik Muzykologiczny, 6 2008, s. 17-39. [szukaj w bibliotece]
  • Karol Szymanowski w rękopisach Hieronima Feichta [w:] Polski Rocznik Muzykologiczny, 6 2008, s. 41-48. [szukaj w bibliotece]
  • Miłość miłosierna źródłem nabożeństwa «Gorzkich żali» [w:] Słowo Krzyża, 1 2007, s. 252-268. [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Ekumeniczny wymiar XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego [podczas konferencji:] Muzyka płaszczyzną dialogu międzywyznaniowego. Wspólne dziedzictwo odmienne tradycje, 18 listopada 2014, .
  • Wprowadzenie w kulturę muzyczną [podczas konferencji:] Zofia Burowska i jej pedagogiczne credo, 15 listopada 2014, .
  • Doświadczenia redakcji XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego [podczas konferencji:] XV Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, 24 wrzesnia 2014, .
  • Sylwetka księdza profesora Hieronima Feichta CM (1894-1967) [podczas konferencji:] 42. Konferencja Muzykologiczna ZKP "Musica ecclesiastica – vetus et nova", 23 pazdziernika 2013, .
  • Ks. Wendelin Świerczek CM – zasłużony badacz polskiej pieśni kościelnej [podczas konferencji:] Recepcja ducha w przestrzeni wiedzy, 19 listopada 2010, .
  • Znaczenie \"virtus humilitatis\" w wykonawstwie muzycznym [podczas konferencji:] Ars et vox, 26 lutego 2010, .
  • Rola muzyki w edukacji i formacji księży misjonarzy od koncepcji św. Wincentego po dziś dzień. [podczas konferencji:] Muzykologia i edukacja Forum muzykologiczne XXXVIII Konferencji Muzykologicznej ZKP., 23 pazdziernika 2009, .
  • W poszukiwaniu pierwotnej melodii – najstarsze śpiewnikowe wersje melodyczne «Gorzkich żali» [podczas konferencji:] «Gorzkie żale» 300-lecie śpiewanej modlitwy o Męce Pańskiej, 23 listopada 2007, .
  • Inwencja trzygłosowa na klarnet solo [podczas konferencji:] III Forum Młodych Kompozytorów, 16 lutego 2006, .
  • Miniatury na fortepian [podczas konferencji:] I Forum Młodych Kompozytorów, 20 stycznia 2005, .
  • Czlowiek i jego środowisko [podczas konferencji:] Wieś polska. Wpółczesne przemiany i rozwój, 1 listopada 2002, .

  Wykonania utworów muzycznych

  • [własna kompozycja:] Motet pasyjny na baryton, skrzypce i fortepian [wraz z/ze:], , Katowice - Akademia Muzyczna 2009.
  • [własna kompozycja:] Nadbałtycka piękna ziemia na chór mieszany a cappella [wraz z/ze:], , Lwów - podczas beatyfikacji 2008.
  • [własna kompozycja:] Infant Holy na chór i zespół kameralny [wraz z/ze:], , New York - Parish of St. Frances de Chantal, Bronx 2008.
  • [własna kompozycja:] Hallel na chór mieszany a cappella [wraz z/ze:], , Kraków-Nowa Wieś 2008.
  • [własna kompozycja:] Les pensées d’Olivier na organy i taśmę [wraz z/ze:], , Eastman School of Music – University of Rochester 2007.
  • [własna kompozycja:] Oczekiwanie na chór 2-gł. i organy [wraz z/ze:], , Kraków - Stradom 2006.
  • [własna kompozycja:] Inwencja trzygłosowa na klarnet solo [wraz z/ze:], , Kraków - Akademia Muzyczna 2006.
  • [własna kompozycja:] Scherzo na organy i skrzypce [wraz z/ze:], , Kraków - Akademia Muzyczna 2005.
  • [własna kompozycja:] Cantate Domino na chór chłopięco-męski [wraz z/ze:], , Grecja - Preveza 2005.
  • [własna kompozycja:] Modlitwa zawierzenia na baryton, dwa tria smyczkowe i taśmę [wraz z/ze:], , Polskie Radio Program 2 - Hortus musicus hortus electronicus 2005.
  • [własna kompozycja:] Les Plantes na orkeistrę smyczkową [wraz z/ze:], , Kraków - Ogród Botaniczny UJ 2004.
  • [wlasna kompozycja:] Fonos na taśmę [wraz z/ze:], , Warszawa - Warszawska Jesień 2004.
  • [własna kompozycja:] Miniatury na fortepian [wraz z/ze:], , Kraków - Florianka 2003.
  • [własna kompozycja:] Stabat Mater na mezzosopran i kwartet smyczkowy [wraz z/ze:], , Poznań – Teatr Wielki 2003.
  • [własna kompozycja:] Modlitwa za Ojczyznę [wraz z/ze:], , na chór mieszany i organy, Kraków - Filharmonia 2010.
  • [własna kompozycja:] Tristis est anima mea [wraz z/ze:], , - na baryton, flety, fortepian i taśmę, Kraków - Muzeum Historyczne Sala Fontatny 2010.
  • [własna kompozycja:] Psalm 150 [wraz z/ze:], , na chór mieszany i organy, Kraków-Dąbie 2011.
  • [Własna kompozycja:] Józefowi [wraz z/ze:], , na baryton, chór i małą orkiestrę symfoniczną, Kraków 2012.
  • [Własna kompozycja:] Duetto giubilare danzante [wraz z/ze:], , na chór i małą orkiestrę symfoniczną, Instytut Muzyki w Rzeszowie 2013.
  • [własna kompozycja:] Słowiański Papież [wraz z/ze:], , na chór mieszany a cappella, Warszawa 2014.
  • [własna kompozycja:] Niepokalana Królowa [wraz z/ze:], , na chór mieszany a cappella, Warszawa 2014.
  • [chór mieszany a cappella:] Amen [wraz z/ze:], chórem Educatus, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 2014.
  • [prawykonanie własnego utworu:] Jezu, ufam Tobie! [wraz z/ze:], Przemysław Pasternak, Henryk Jan Botor, Bydgoszcz 2014.
  • [prawykonanie własnego utworu:] Litania do NMP [wraz z/ze:], Tomasz Jarosz, Marta Polańska, Kraków 2014.